Handyman Office

Tjen mer på serviceoppgavene og servicekontraktene dine. Handyman ordresystem sikrer effektiv saks- og prosjekthåndtering.

Handyman-Resource-Planner-Laptop.png

Handyman ordresystem gir oversikt over alle ordrer

Med Handyman Office har brukeren alltid oversikt over alle aktuelle og planlagte serviceoppgaver. I tillegg finnes det enkle søke- og filterfunksjoner og ulike rapporter i ordrehåndteringen. Visningen av serviceoppgavene og ordrene som skal administreres, kan filtreres individuelt etter ulike kriterier som status, ordretype, prioritet, start-/sluttdato osv. Den gir en oversikt over ordrehåndtering og innsikt i virksomheten.

Handyman Office ordresystem husker disse innstillingene for hver enkelt bruker, slik at hver bruker kan velge den innstillingen som passer best for sine oppgaver. Alle historiske data om ordrer og oppgaver er også tilgjengelige, slik at du når som helst kan hente frem ordrehistorikken for hver enkelt kunde.

Bestillinger perfekt forberedt for teknikeren

Nesten alle funksjonene i Handyman Mobile ordresystem er også tilgjengelige i Handyman Office. På denne måten kan kontoransatte også registrere avtaler, timer, materiell og fylle ut sjekklister.

Dette betyr enkel ordrehåndtering: all kjent informasjon om kunder, kontakter, lokasjoner, arbeidsbeskrivelser, nødvendige materialer osv. kan registreres av kontorpersonalet. Du kan legge ved bilder, dokumenter og  tegninger og dokumentere kommunikasjonen med kunden. Reservedeler som teknikeren uansett må bytte ut, kan også registreres.

Alle data som er registrert i Handyman Offices ordresystem er umiddelbart tilgjengelig for serviceteknikeren i Handyman Mobile. Med bare ett klikk er alle data som en trenger for å behandle ordren skape enkel ordrehåndtering.

pexels-andrea-piacquadio-3760093-scaled-1.jpg
pexels-andrea-piacquadio-3756679-scaled-1.jpg

Ordrestyring - også etter at oppgavene er utført

Når arbeidet er fullført på den mobile enheten, kan installatørens oppføringer suppleres og korrigeres i ordrehåndteringssystemet på kontoret. Handyman Office ordresystem har en rekke funksjoner som gjør etterbehandlingen av oppgaver rask, effektiv og grundig. Muligheten til å godkjenne hele oppgaven eller enkelte time- og materialregistreringer er spesielt nyttig. Ordren kan utsettes – for eksempel hvis du må vente på en faktura fra en underleverandør. Dette gjør ordrehåndteringen enkel og smidig: Kontorpersonalet har alltid oversikt over hvilke ordrer og varer som gjenstår å kontrollere og hvilke som er klare for fakturering.

Handyman Office ordresystem kan automatisk prissette hver enkelt vare basert på informasjonen du oppgir.

Jobber du med eller uten et ERP-system?

Selv om funksjonene for ordrehåndtering, prosjektstyring og saksbehandling i Handyman Office dekker hele prosessen for håndtering av feltservice – kan det hende du ønsker å bruke eller koble deg til et ERP-system:

  • Administrasjon av kundebasen
  • Administrasjon av den installerte basen (objekter/enheter/maskiner som du leverer tjenester til)
  • Automatisk generering av serviceordrer basert på serviceplanen din
  • Servicehistorikk for alle bestillinger per kunde, sted og enhet
  • Vedlikehold/import av varelister, priser og rabatter
  • Utarbeidelse av tilbud
  • Opprette bestillinger
  • Regler for automatisk kundeprising
  • Utarbeidelse av fakturaer
  • Dashbord, rapporter og vurderinger

Har du noen av disse funksjonene i ERP-systemet ditt i dag (for eksempel MS Navision, MS Business Central eller Tripletex), og ønsker du å bruke dem sammen med Handyman?  Handyman har åpent API for  integrasjon mot ERP systemet ditt.

pexels-andrea-piacquadio-3760613-scaled-3.jpg
arbeiten am Laptop

Tilpasset til dine behov

Handyman Office lar deg tilpasse systemet til dine behov gjennom et lettfattelig grensesnitt. Du oppretter dine egne sjekklister og serviceskjemaer, definerer rettighetene til de enkelte brukergruppene og administrerer ordbøker og obligatoriske oppføringer for teknikerne.

Ved behov kan Handyman suppleres og utvides med ulike valgfrie moduler for ordrehåndtering og feltserviceadministrasjon. Fullstendig skreddersydde utvidelser som er tilpasset dine spesifikke behov er også mulig.

Handyman er tilgjengelig lokalt eller i skyen.