SERVICE MANAGEMENT MED HANDYMAN

Servicemodulen forenkler salg av servicekontrakter ved å gi oversikt og dokumentasjon

Den komplette løsningen for service

Handyman Service Management gjør det mulig å administrere systeminformasjon (installert base) og service-/vedlikeholdskontrakter. Det er også mulig å opprette automatiske serviceordrer basert på en vedlikeholdsplan. Programvaren for serviceadministrasjon fungerer sømløst med Handyman Mobile.

Viktige funksjoner i programvaren for håndverkertjenester / vedlikeholdsprogramvare

Plassering og utstyr

Serviceobjektene og plasseringen av dem kan organiseres etter eget ønske. Det er ingen grenser for strukturen i Handyman. Du kan knytte sjekklister og dokumenter til enhetene, og historikken for servicebesøk og reparasjoner følger enheten, uavhengig av hvem som eier den.

Serviceskjemaer

Serviceskjemaer brukes til å dokumentere tjenester som er utført for kunden. I tillegg kan du ha egne punkter for å dokumentere arbeidet internt. I kombinasjon med kontrakter får du en dynamisk oppgaveliste som viser hva som skal gjøres for hvert enkelt besøk.

Materialer kan knyttes til skjemaene, slik at riktige materialer og reservedeler automatisk vises på serviceordrene. Dette sikrer korrekt fakturering og logistikk. Serviceskjemaene danner grunnlaget for ordrens servicerapport.

Servicerapport

Servicerapporten opprettes basert på serviceskjemaene for bestillingen og kan sendes til kunden av både Handyman Office og Handyman Mobile.

Kontrakter

Kontrakten brukes til å generere serviceordrer automatisk, til riktig tid og med riktig innhold. I tillegg kan du enten fakturere tjenesten i Handymans faktureringsmodul, eller Handyman kan sende en fakturaordre til ERP-systemet. Kontrakter kan vises for å sikre at fakturabeløpene er korrekte og i tråd med avtalen med kunden. Ytterligere avtalte økninger i kontrakter kan faktureres automatisk med smarte faktureringsregler.

The future is IN SIGHT

cropped-thumbnail_20200313_GSGroup_Logo-1.png

GSGroup Handyman AS
Lilleakerveien 2c
0283 Oslo, Norway

Follow Us

© 2023 GSGroup