Field service og ordrehåndteringssystem for mobil og kontor

Handyman er det profesjonelle Field Service-systemet som daglig brukes av over 45 000 serviceteknikere og installatører i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Handyman har et bredt spekter av funksjoner som er utviklet i samarbeid med servicebedrifter - fra tidsregistrering til avansert prosjektstyring og saksbehandling. Og feltservice systemet gjør det enkelt og intuitivt for både kontoransatte og feltingeniører å holde oversikt over oppgaver, tids- og materialforbruk, kontrakter og fakturering.

OPTIMALISER servicevirksomheten DIN MED HANDYMAN feltservice

Handyman er en standardløsning som optimaliserer alle prosesser for håndtering av Field Service i serviceselskaper. Handyman Field Service kan for eksempel brukes som en ren mobilløsning for mobil tidsregistrering. I tillegg inkluderer systemet en omfattende programvare for administrasjon av feltservice som kan vokse og utvikle seg i takt med bedriftens behov. Mange service- og installasjonsbedrifter bruker Handyman til prosjektstyring, saksbehandling, ordrehåndtering, serviceplanlegging og ressursplanlegging. Systemet legger til rette for en papirløs, elektronisk serviceprosess og informasjonsutveksling mellom teknikere og montører ute i felten og ansatte på kontoret.

Sky eller lokalt: Du bestemmer

Det er enkelt å komme i gang. Alt du trenger for å bruke Handyman, er PC-er til kontorpersonalet og mobile enheter til serviceteknikerne (Android, iOS, Windows). Handyman krever ikke at du har egne servere, men leveres som Software as a Service (SaaS) fra skyen. Fordelen er at du alltid har den nyeste versjonen av Handyman og ikke trenger å bekymre deg for administrasjon av IT-infrastrukturen. GSGroup hoster Handyman for deg på servere hos velkjente partnere i Europa, og vi garanterer høy tilgjengelighet og maksimal sikkerhet. Hvis du likevel foretrekker å ha Handyman i din egen infrastruktur, er det også greit, for Handyman er tilgjengelig både lokalt og i skyen.

Handyman Mobile

Servicetekniker-app for smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner

 • Mobil tidsregistrering og ordrehåndtering
 • Registrering av materialforbruk, eventuelt med mobil lagerstyring
 • Mobil fotodokumentasjon og kvalitetssikring
 • Kundespesifikke sjekklister og skjemaer
 • Mobilprogramvare for Android, iPhone/iPad og Windows
 • 100 % offline-funksjonalitet takket være sofistikert synkronisering
 • Enkel og intuitiv å bruke
Handyman-Resource-Planner-Laptop.png

Handyman Office

Ordrehåndtering &
Servicestyring

 • Administrasjon av installerte baser/enheter
 • Serviceplanlegging
 • Opprette og administrere bestillinger
 • Utarbeidelse av tilbud og fakturaer
 • Rapporter og evalueringer

Hva brukerne sier om Handyman

Oversikt over de viktigste funksjonene

Field service management gjort enkelt

Mobilapp til teknikere

Tidsregistrering

Materiale & lager

Fotodokumentasjon

Sjekklister

Servicehåndtering

Servicekontrakter

Tilbud

Ordrestyring

Faktura

Ressursplanlegging

Ruteoptimalisering

Rapporter og evalueringer

ERP-integrasjoner

Andre funksjoner

Integrering med ditt ERP-system

Jobber du allerede med et ERP-system, et lagerstyringsprogram eller andre systemer, for eksempel et CRM- eller regnskapssystem? Du kan enkelt koble dine eksisterende systemer til Handyman Order Management System via et grensesnitt. Det gjør serviceprosessene dine enda mer strømlinjeformede, effektive og heldigitale.
Andre ERP løsninger?

Handyman har standardgrensesnitt mot mange andre ERP-systemer og varehåndteringssystemer.

Fordeler for virksomheten din

Programvare for ordrehåndtering med et bredt spekter av funksjoner

Administrere en mobil arbeidsstyrke

Handyman er et Field Service Management-system som hjelper servicebedrifter med å administrere arbeidet til installatører og teknikere ute i felten på en effektiv måte. Handyman er en omfattende programvare for personaladministrasjon og tilbyr funksjoner som ressursplanlegging via et intuitivt planleggingskart. Handyman bidrar også til å gjøre teknikerplanleggingen raskere, mer effektiv og mer kundevennlig. Dette oppnås særlig ved å ta hensyn til den enkelte ansattes kompetanse og tilgjengelighet. Med kartvisning og ruteplanlegging er det også enkelt å optimalisere reisetiden for serviceoppgaver.

SERVICEHÅNDTERING

Handyman er ikke bare et ordrehåndteringssystem. Med tilvalgsmodulen „Service Management“ tilbyr Handyman en omfattende funksjon for planlegging av serviceoppgaver. Det gjør det enkelt å administrere servicekontrakter og er egnet for følgende behov:

 • Trenger detaljert informasjon om utstyret
 • Hva skjer med utstyret ditt over tid – historikk
 • Selge eller utføre periodisk vedlikehold på utstyret
 • Standardiserte serviceoppgaver definerer hvilke oppgaver som skal utføres og dokumenteres.
 • Serviceordrer genereres automatisk i henhold til tidsplanen
 • Kontrakten definerer regler for ordregenerering og fakturering.
 • Automatisk håndtering av kontraktsdokumenter

Modulen kan brukes på mange måter og gjør det mulig å utvikle tjenestetilbudet i organisasjonen uten å måtte oppskalere arbeidsstokken betydelig. Modulen gir en god oversikt over forpliktelser og hva som er gjort på de ulike anleggene.

MOBIL TIDSREGISTRERING

Handyman Mobile tilbyr et bredt spekter av funksjoner for mobil tidsregistrering. Systemet kan tilpasses etter behov: En enkel klokke kan registrere start- og sluttidspunkt for oppgaven. Og det kan suppleres med komplett arbeidstidsregistrering for lønnsberegning og ordredata for fakturering av arbeids- og materialforbruk til kunden. Avhengig av lisens og konfigurasjon kan tidsregistrering med Handyman mobilprogramvare registrere ulike detaljer om en oppgave, for eksempel

 • Medarbejder-id
 • Lønnstype / tidstype / lønnsartikkel
 • Antall / antall timer
 • Starttidspunkt / Start
 • Sluttidspunkt
 • Kommentar som fritekst
 • Andre dimensjoner, f.eks. transportører, kostnadsenhet, prosjekt
 • Faktureringsgrad
 • Geokoordinater / GPS-informasjon
 • Kilometer / avstand ved bestilling av reisetid

TMS-modulen (ekstrautstyr) gjør det enkelt å registrere kjøretid, arbeidstid og pausetid ved å trykke på knappene på stoppeklokken i tidsregistreringsappen.

HANDYMAN – DEN MOBILE LØSNING TIL MS DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL, NAV/NAVISION OG MANGE ANDRE ERP-SYSTEMER

Handyman brukes ofte sammen med et ERP-system. Åpne grensesnitt gjør det enkelt å integrere. Handyman kan gi et verdifullt bidrag til en mobil CRM-/mobil ERP-strategi. Handyman Mobile-appen er i stor grad integrert i Microsoft Dynamics Business Central/NAV/Navision-systemet. Det finnes også grensesnitt mot SAP for behandling av mobile serviceordrer med Handyman.