GSG Handyman AS sine retningslinjer for personvern

Ny personvernforordning

Siden 25. mai 2018 har nye regler for behandling av personopplysninger trådt i kraft i EU. EUs personvernforordning har som mål å sikre sikkerheten og konfidensialiteten til alle borgeres personopplysninger i en stadig mer datadrevet verden.

Les mer om hva de nye personvernreglene betyr for virksomheten din på Europa-Kommissionens websted.

Hva gjør GSGroup for å holde dataene dine sikre?

GSGroup sørger alltid for at våre produkter og tjenester er i samsvar med personvernregelverket. Vi fokuserer på personvern og har mange års erfaring med behandling av personopplysninger. GSGroup kan tilby deg sikker databehandling i samsvar med gjeldende standarder for informasjonssikkerhet.

1. Om dette dokumentet

Denne personvernerklæringen beskriver informasjonen vi samler inn, behandler, deler og lagrer for bruk i tjenestene og løsningene som leveres av GSGroup (samlet kalt „tjenestene“), inkludert personopplysninger.

I denne personvernerklæringen refererer begrepene „GSGroup“, „vi“, „oss“ og „vår“ til GSGroup og dets datterselskaper.

Tjenestene er beregnet på bruk av ansatte og partnere i organisasjoner i samsvar med disse organisasjonenes instruksjoner. Du bruker tjenestene via en konto du har fått av arbeidsgiveren din eller en annen organisasjon („organisasjonen“), og det er sannsynlig at denne organisasjonen har sine egne retningslinjer for lagring, tilgang, endring, sletting og oppbevaring av opplysninger som du oppgir eller innhenter gjennom tjenestene. Dette betyr at organisasjonen din har rett til: (i) kontrollere og administrere din GSGroup-konto („din konto“), og (ii) få tilgang til og behandle data som du legger inn, genererer eller innhenter gjennom tjenestene, inkludert for eksempel lokasjoner og kommunikasjon.

Din organisasjon er behandlingsansvarlig. GSGroup er databehandleren som behandler personopplysningene dine, inkludert personopplysningene du sender inn ved bruk av tjenestene på vegne av organisasjonen din.

Ta kontakt med organisasjonen din hvis du har spørsmål om personvern, også i forbindelse med bedriftsavtaler med GSGroup som er inngått i forbindelse med din bruk av tjenestene. Klager kan rettes til din egen organisasjon eller til den nasjonale personvernmyndigheten.

Ta kontakt med oss på privacy@GSGroup.de hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen og personopplysningene som behandles som en del av tjenestene.

2. Prinsipper

GSGroup er opptatt av å beskytte dataene dine og utvikle teknologier som sikrer at du får en effektiv og sikker opplevelse både online og offline.

Ved å bruke tjenestene godtar du databehandlingspraksisen som er beskrevet i dette dokumentet, og tillater oss å samle inn og behandle informasjon som forklart nedenfor.

3. Formål med databehandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysningene dine er å oppfylle avtalen som GSGroup har inngått med deg eller din bedrift. I det følgende forklares hva dette innebærer når det gjelder typen opplysninger vi samler inn og behandler, behandlingsstedet og hvor lenge opplysningene behandles.

Det er viktig at du leser dette dokumentet fordi du samtykker til at organisasjonen din – og vi som organisasjonens databehandler – behandler personopplysningene dine for de formålene som er beskrevet ovenfor når du bruker tjenestene.

4. rettslig grunnlag for databehandling

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er kontrakten du har inngått med organisasjonen, ettersom bruken av tjenestene er et naturlig verktøy for arbeidet du utfører for organisasjonen. Et rettslig grunnlag vil også være ditt samtykke og relevant personvernlovgivning. Vår behandling av opplysningene er nødvendig for å oppfylle avtalen vi har inngått med din organisasjon.

Personopplysningene dine vil bli behandlet i samsvar med relevante nasjonale personvernlover og -forskrifter, inkludert den europeiske personvernforordningen (EU) 2016/679 („GDPR“) fra 25. mai 2018. I henhold til GDPR har du rett til å be om følgende:

tilgang til personopplysningene dine,
Retting eller sletting av personopplysninger
Portabilitet av dataene dine ved å hente ut personopplysningene dine for overføring til andre tjenesteleverandører.
Det er frivillig å oppgi personopplysningene dine, og du har rett til å begrense vår bruk av personopplysningene dine, men noen grunnleggende opplysninger er nødvendige for å gjøre tjenestene tilgjengelige.

Ta kontakt med vår organisasjon som beskrevet i avsnitt 10 hvis du ønsker å sende inn en forespørsel.

5. Hvilke data samler vi inn?

Generell datainnsamling som gjelder for alle GSGroup-produkter (inkludert alle underkategorier). Hvilke data som faktisk samles inn, kan avhenge av konfigurasjonen av produktet.

 • Ditt fulle navn
 • Kontaktinformasjon: fasttelefon- og mobiltelefonnummer, postadresse, e-postadresse.
 • Posisjon – GPS-data mens du bruker tjenestene eller et kjøretøy eller andre objekter som er koblet til sporingstjenestene.
 • Kjøretøyets registreringsnummer
 • Kommunikasjon, tilbakemeldinger, forslag og ideer som brukerne sender inn til oss
 • Faktureringsinformasjon og informasjon du gir oss når du eller din organisasjon kontakter oss eller bruker kundeservice i forbindelse med tjenestene.

A)

I tillegg samler FleetSystem inn følgende data:
Innloggingsdetaljer: brukernavn og passord;
innloggingstid;
Posisjon – GPS-data mens du bruker tjenestene eller et kjøretøy eller andre objekter som er koblet til sporingstjenestene;
IP-adresse. Vi samler automatisk inn visse opplysninger gjennom tjenestene på vegne av organisasjonen din, for eksempel IP-adresse (Internet Protocol) og andre identifikatorer for nettleser eller enhet, nettlesertype, operativsystem, krasjdata, internettleverandør, dato og klokkeslett for bruk av tjenestene og annen informasjon om dine aktiviteter på tjenestene. De logges av diagnostiske og sikkerhetsmessige årsaker.

B)myFleet samler inn følgende data:
Ingen ytterligere data utover den generelle datainnsamlingen for hele GSGroup.

C) Paikannin samler også inn følgende data:
Gjenkjenning av kjøring

D) Smartday samler inn følgende opplysninger:

a) Bedriftskunder:

 • Faksnummer
 • GLN-nummer
 • Saksbehandlerens navn

b) Ansatte hos kundene:

 • Nummer på registreringsbeviset
 • Mobiltelefoner
 • Køretøjets registreringsnummer
 • Adresse
 • Hastighed
 • Køretøjets status
 • Retning

c) Kundeservice-objekter:

 • Serienummer
 • Installasjonsdato
 • Saksbehandlerens navn

d) Kundens kunder:

 • CVR-nr.
 • Notes fordringer
 • Faksnummer
 • GLN-nummer
 • Saksbehandlerens navn

e) Arbeidskort:

 • Note 1
 • Note 2
 • Beskrivelse: __________
 • Dato for skjemaet
 • Signering av skjemaet
 • Bilder og filer
 • Sjekklister
 • Faksnummer
 • GLN-nummer
 • Saksbehandlerens navn

E) Spotguard samler også inn følgende data:

IP-adresser; Vi samler automatisk inn visse opplysninger gjennom tjenestene på vegne av organisasjonen din, for eksempel IP-adressen (Internet Protocol) din. Disse dataene logges for diagnostikk- og sikkerhetsformål. Informasjonen ovenfor er enten gitt av deg eller gjennom dine aktiviteter som en del av din bruk av tjenestene, eller det er informasjon vi mottar fra din organisasjon.

Spotguards forsikringskunder:

 • IP-adresse; Vi samler automatisk inn visse opplysninger gjennom tjenestene på vegne av forsikringsselskapet ditt, for eksempel IP-adressen (Internet Protocol) din. Disse data logges til diagnostiske og sikkerhedsmæssige formål.

F) Travellog samler også inn følgende data:

 • Påloggingsdetaljer: brukernavn og passord, påloggingstidspunkt
 • IP-adresser; Vi samler automatisk inn visse opplysninger gjennom tjenestene på vegne av organisasjonen din, for eksempel IP-adressen (Internet Protocol) din. Disse data logges til diagnostiske og sikkerhedsmæssige formål.

Informasjonen ovenfor er enten gitt av deg eller gjennom dine aktiviteter som en del av din bruk av tjenestene, eller det er informasjon vi mottar fra din organisasjon.

6. Hvordan bruker vi opplysningene dine?

Informasjonen vi samler inn, brukes til å levere, utvikle og forbedre tjenestene, inkludert til å forbedre våre service- og sikkerhetsfunksjoner.

Vi eller organisasjonen din kan bruke kontaktopplysningene dine til å sende deg informasjon eller invitere deg til å delta i undersøkelser om bruken av tjenestene våre.

Vi kan også bruke denne informasjonen i aggregert, anonymisert form til forskningsformål; dette hjelper oss med å ta beslutninger for salgsledelse, markedsføring, produktutvikling og forretningsdrift.

Vi bruker bransjestandardmetoder for å ivareta sikkerheten til denne informasjonen når den overføres til serverne våre via nettverkstilkoblingene våre og Internett.

All informasjon som lastes opp til tjenestene, er kryptert når den lastes opp til våre skybaserte tjenester.

7. Hvor behandler vi opplysningene våre?

Opplysningene vi samler inn lagres på våre egne servere hos Torp IT i Norge eller andre land innenfor EU eller EØS.

8. Offentliggjøring av informasjon

GSGroup deler ikke personopplysninger for kommersielle formål eller markedsføringsformål som ikke er relatert til GSGroups produkter og tjenester. Personopplysningene deles med organisasjonen din, noe som er en del av formålet med disse tjenestene.

Personopplysninger vil bare bli delt av oss i følgende situasjoner:

Med ditt uttrykkelige samtykke: Vi kan dele personopplysninger med ditt samtykke.
Personopplysningene dine kan samles inn, behandles og lagres av GSGroup eller deres tjenesteleverandører innenfor EU, EØS eller på steder der personvernregler gjelder, for eksempel i EU. Som følge av dette kan personopplysningene dine være underlagt juridiske krav, inkludert juridiske krav om utlevering av personopplysninger til offentlige myndigheter i disse jurisdiksjonene.
Juridiske krav: Hvis vi mottar en stevning, tvangsfullbyrdelsesordre, ordre om utlevering av dokumenter eller andre forespørsler fra politimyndigheter, domstoler, andre offentlige etater eller rettssaker som ønsker informasjon knyttet til tjenestene våre, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å henvise den anmodende parten til en direkte forespørsel om informasjon fra organisasjonen din. Hvis vi ber den anmodende parten om å sende forespørselen til organisasjonen, vil vi dele organisasjonens kontaktopplysninger med den anmodende parten. Hvis loven krever at vi deler informasjon, og med mindre det er forbudt ved lov, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle organisasjonen din slik at den kan varsle deg i samsvar med organisasjonens retningslinjer, i den grad loven tillater det. Vi vil videresende alle forespørsler om informasjon knyttet til personvernlovgivningen til organisasjonen din, med mindre det er forbudt ved lov.
Aggregert eller anonymisert informasjon: Vi kan bruke ikke-personlig informasjon (f.eks. aggregert eller anonymisert kundeinformasjon) til å forbedre, støtte og bruke GSGroups programvare, produkter og tjenester og til å utarbeide og formidle rapporter om bruken av slike produkter og tjenester. Vi iverksetter tiltak for å sikre at disse ikke-personlige opplysningene ikke kan tilskrives deg.

9. Sikkerhet og trygghet

Vi bruker informasjonen vi har til å revidere kontoer og aktiviteter og til å fremme sikkerheten til tjenestene på vegne av organisasjonen din, for eksempel ved å undersøke mistenkelig aktivitet eller brudd på retningslinjene våre. Vi gjør vårt ytterste for å beskytte kontoen din. For å gjøre dette bruker vi tekniske team, automatiserte systemer og avansert teknologi som kryptering og maskinlæring.

10. Få tilgang til og endre dataene dine

Du og din organisasjon kan få tilgang til, korrigere eller slette informasjonen du har lastet opp til tjenestene ved hjelp av verktøyene som er gjort tilgjengelige gjennom tjenestene. Hvis du ikke kan gjøre dette ved hjelp av verktøyene som er tilgjengelige via tjenestene, kan du kontakte organisasjonen din for å få direkte tilgang til eller endre opplysningene dine.

Endringene som gjøres i dataene dine i tjenestene, trer i kraft umiddelbart på ditt spesifikke nettverk, men dataene lagres av GSGroup i sikkerhetskopier i en kommersielt rimelig tidsperiode i samsvar med organisasjonens instruksjoner.

11. Avslutning av regnskapet

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene, ber vi deg ta kontakt med organisasjonen din. Hvis du slutter å jobbe for eller samarbeide med organisasjonen, kan organisasjonen suspendere kontoen din og/eller slette informasjonen som er knyttet til kontoen din.

Det tar vanligvis ca. 30 dager før en konto slettes på vegne av organisasjonen din etter at den er stengt, men noe informasjon kan bli liggende i sikkerhetskopier i en rimelig tidsperiode etter anvisning fra organisasjonen din. Vær oppmerksom på at innholdet du oppretter og deler på tjenestene, tilhører organisasjonen din og forblir på tjenestene og kan fortsatt være tilgjengelig selv om organisasjonen deaktiverer eller sletter kontoen din. I så måte ligner innholdet du oppretter på tjenestene, på andre typer innhold (for eksempel presentasjoner eller notater) som du oppretter i forbindelse med arbeidet ditt.

12. Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Generelt lagrer GSGroup personopplysningene dine på GSGroups servere så lenge du og din organisasjon er kunde hos GSGroup. I den utstrekning det er lovpålagte krav til varigheten av lagringen, f.eks. for regnskapsformål, kan vi lagre opplysningene i opptil 10 år.

Som beskrevet ovenfor har du rett til å be om at opplysningene slettes.

13. endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen. Hvis denne personvernerklæringen oppdateres, vil du bli bedt om å godta den nye versjonen av personvernerklæringen neste gang du logger inn.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse innhold og annonser, for å tilby funksjoner for sosiale medier og for å analysere trafikken på nettstedet vårt. Vi deler også informasjon om din bruk av nettstedet vårt med våre partnere innen sosiale medier, annonsering og analyse. Partnerne våre kan kombinere denne informasjonen med andre opplysninger som du har gitt dem, eller som de har samlet inn under din bruk av tjenestene. Du godtar våre informasjonskapsler hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes av nettsteder for å gjøre brukeropplevelsen mer effektiv.

I henhold til loven kan vi lagre informasjonskapsler på enheten din hvis de er strengt nødvendige for driften av dette nettstedet. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse.

Dette nettstedet bruker ulike typer informasjonskapsler. Noen informasjonskapsler plasseres av tredjeparter som vises på nettsidene våre.

Du kan når som helst endre eller trekke tilbake samtykket ditt i erklæringen om informasjonskapsler på nettstedet vårt.

Les mer om hvem vi er, hvordan du kan kontakte oss og hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Ditt samtykke gjelder for følgende domener: gsgroup.de

Din nåværende tilstand: Kun nødvendige informasjonskapsler.

Dit samtykke-id: ClkdYZThXFZxDkD9HkQtsMY31Y0a+VQA3Xub5Tb2O5Qq1PiqdIcKeg==Samtykkedato: Onsdag den 4. november 2020, 15:53:06 CET

Cookie-erklæringen ble sist oppdatert 23/2/21 af Cookiebot :

Nødvendigt (7)

Nødvendige informasjonskapsler bidrar til å gjøre et nettsted brukbart ved å muliggjøre grunnleggende funksjoner som sidenavigering og tilgang til sikre områder på nettstedet. Nettstedet kan ikke fungere skikkelig uten disse informasjonskapslene.

Navn Leverandør Formål Type utløp
__RequestVerificationToken gsgroup.de Bidrar til å forhindre CSRF-angrep (Cross-Site Request Forgery). HTTP-cookie til session
ARRAffinity gsgroup.de Brukes til å fordele trafikken på nettstedet på flere servere for å optimalisere responstidene. HTTP-cookie til session
ARRAffinitySameSite gsgroup.de Brukes til å fordele trafikken på nettstedet på flere servere for å optimalisere responstidene. HTTP-cookie til session
ASP.NET_SessionId gsgroup.de Bevarer brukerens tilstander på alle sideforespørsler. HTTP-cookie til session
CookieConsent Cookiebot

Lagrer brukerens samtykkestatus for informasjonskapsler på det aktuelle domenet. 1 års HTTP-cookie
rc::a Google Denne informasjonskapselen brukes til å skille mellom mennesker og roboter. Dette gjør det mulig for nettstedet å generere gyldige rapporter om bruken av nettstedet. Bærekraftig Lokal HTML-lagring
rc::c Google

Denne informasjonskapselen brukes til å skille mellom mennesker og roboter. Session Lokalt HTML-lag

Statistik (4)

Statistikkinformasjonskapsler hjelper nettstedseiere med å forstå hvordan besøkende samhandler med nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Google

Navn Leverandør Formål Type utløb
_ga Google Tag Manager

registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet. 2 års HTTP-cookie
_gat Tag Manager

Bruges af Google Analytics til at begrænse anmodningsfrekvensen 1 dag HTTP-cookie
_gid Google Tag Manager

registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet. 1 dag HTTP-cookie
samle inn Google Brukes til å sende data til Google Analytics om den besøkendes enhet og atferd. Fang opp besøkende på tvers av enheter og markedsføringskanaler. Session Pixel Tracker

Marketing (13)

Informasjonskapsler for markedsføring brukes til å spore besøkende på nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og tiltalende for den enkelte bruker, og dermed mer verdifulle for publisister og tredjepartsannonsører.

Google

YouTube

YouTube

Navn Leverandør Formål Type utløb
annonser/målgrupper Brukes av Google AdWords til å engasjere besøkende som sannsynligvis vil konvertere til kunder, basert på den besøkendes atferd på ulike nettsteder.

Session Pixel Tracker
IDE Google Brukes av Google DoubleClick til å registrere og rapportere brukerens handlinger på nettstedet etter å ha sett eller klikket på en av leverandørens annonser for å måle effektiviteten av en annonse og vise målrettet reklame til brukeren. 1 år HTTP-cookie
test_cookie Google

Brukes til å sjekke om brukerens nettleser støtter informasjonskapsler. 1 dag HTTP-cookie
VISITOR_INFO1_LIVE Forsøk på å estimere brukernes båndbredde på sider med innebygde

YouTube-videoer.

179 dager HTTP-cookie
YSC registrerer et unikt ID for at føre statistik over de videoer fra

YouTube som brukeren har sett på.

HTTP-cookie til session
yt.innertube::nextId

YouTube

registrerer en unik ID for å føre statistikk over hvilke YouTube-videoer brukeren har sett. Bærekraftig Lokal HTML-lagring
yt.innertube::requester

YouTube

registrerer en unik ID for å føre statistikk over hvilke YouTube-videoer brukeren har sett. Bærekraftig Lokal HTML-lagring
yt-remote-cast-installeret YouTube Lagrer brukerinnstillingene når du laster ned en Youtube-video som er innebygd på andre nettsteder. Session HTML Lokal lagring
overflate-tilkoblede enheter YouTube Lagrer brukerpreferanser når du laster ned en YouTube-video som er innebygd på andre nettsteder. Bærekraftig Lokal HTML-lagring
yt-remote-device-id YouTube Lagrer brukerpreferanser når du laster ned en YouTube-video som er innebygd på andre nettsteder. Bærekraftig Lokal HTML-lagring
yt-remote-fast-check-periode YouTube Lagrer brukerpreferanser når du laster ned en YouTube-video som er innebygd på andre nettsteder. Session HTML Lokal lagring
yt-remote-session-app YouTube Lagrer brukerpreferanser når du laster ned en YouTube-video som er innebygd på andre nettsteder. Session HTML Lokal lagring
yt-remote-session-name YouTube Lagrer brukerpreferanser når du laster ned en YouTube-video som er innebygd på andre nettsteder. Session HTML Lokal lagring