Bestil en databehandlingskontrakt fra GSGroup Deutschland GmbH

For å sikre at våre kunders data er underlagt samme beskyttelsesnivå i hele organisasjonen, har GSGroup en konsekvent tilnærming i hele konsernet. Databehandleravtalen er derfor inngått med det norske morselskapet GSGroup AS. Den er formulert slik at den omfatter alle datterselskaper, spesielt GSGroup Deutschland GmbH.

Hvordan fortsette med kontraktsinngåelsen:

Velg riktig kontrakt nedenfor i henhold til produktene du bruker:
Handyman eller
Guard Systems (Fleetsystem / SpotGuard)
Skriv ut dokumentet i to eksemplarer
Fyll ut de gulmarkerte feltene i begge eksemplarene.
Side 1: Virksomheten din
Side 9 (Vedlegg 1): Dine kontakter
Signer kontrakten i begge eksemplarer på side 7, med angivelse av sted og dato.
Send de to utfylte og signerte eksemplarene tilbake til GSGroup:
GSGroup Deutschland GmbH

Selkamp 12

44287 Dortmund

Vi sender deg deretter en kopi signert av oss.

Velg databehandleravtale