Event Modul

Optimaliser ressursene med automatiserte meldingstjenester I en verden der effektivitet og kundeservice er avgjørende for enhver serviceorganisasjon, spiller kommunikasjon en stadig viktigere rolle. Handyman’s Hendelsemodul tilbyr muligheter for automatisk kommunikasjon med kunder og dine ansatte med verdifull og viktig informasjon. For alle servicebedrifter er tid en av de mest verdifulle ressursene. Ved å innføre et […]

Skape høyere effektivitet og bedre kundeservice med en kundeportal

Servicebedrifter står overfor stadige utfordringer når det gjelder å styre arbeidsflyten, håndtere bestillinger og sikre kundetilfredshet på en effektiv måte. Men hva om det fantes en løsning som kunne forbedre alle disse områdene samtidig? En kundeportal integrert med en programvare for Field Service Management kan være akkurat den løsningen bedriften din trenger. Her er en […]

Servicevirksomheten blir selvbetjent

INTERNASJONALE ERFARINGER VISER AT KUNDER I SERVICE- OG HÅNDVERKSBEDRIFTER I ØKENDE GRAD ETTERSPØR SELVBETJENINGSLØSNINGER. For ikke så mange år siden gikk vi til en fysisk bank for å betale regningene våre. Vi hadde bankmapper i hyllen, fylt med viktige papirer og underskrifter. I dag er alt dette erstattet av selvbetjente nettbanker – ikke minst på […]